در صورت داشتن هر نوع انتقاد،شکایت و پیشنهاد ، کیش طب پذیرای تمامی انتقادات و شکایات و نظرات شما عزیزان بوده و در اسرع وقت

نسبت به رسیدگی و رفع مشکلات بوجود آمده انشاالله اقدام خواهد نمود.

لذا در صورت وجود هر نوع انتقاد، شکایت و پیشنهاد از طریق تماس تلفنی با کیش طب یا ایمیل، کارشناسان کیش طب را مطلع نمایید. با تشکر

تلفن: 02166415831

پست الکترونیکی:info@kishteb.com